Ekonomi

- Redovisning

- Kalkyler, budgetering

- Bokslutsarbeten

- Deklarationer

- Maskinkalkylering, optimering

- Uppstart av verksamhet, verksamhetsgrenar

Kontakt: Åke 070 515 47 25

Några av fortbildningsdagarna under året